ماموریت و چشم اندازHTGroup

ماموریت و چشم اندازHTGroup

ماموریت ما: 

رسالت اصلی این متخصصان این است که به تقاضاهای بازار پاسخ داده و برای تصمیم‌گیری بهتر و ایجاد کار مناسب برای نیروی کار تخصصی و ماهر، بهترین ارائه کننده ملی، شرایط مناسب را فراهم کنند. در سازماندهی حرکت به منظور توسعه منابع از طریق پایگاه‌های اطلاعاتی کاربر و ارائه لیست شرکت‌های دانش بنیان و ارائه فهرستی از شرکت‌های معتبر، ارائه دهندگان خدمات به عنوان یک ثروت به شکل خدمات مدیریت خودشان را فراهم آورده ایم. 


چشم‌انداز ما: 

آماتورهای موفق نیاز به دریافت کمک خوب برای ایجاد تصویری از آینده دارند. بدون این تصویر، بازاریابان اصلی قادر نخواهند بود تصور کنند که شما می‌توانید تصویر خود را به آینده ارائه دهید و آن را بدون تخیل چنین مختصاتی ‏بسازید. بنابراین، دید محصول، تصویری از مکانی است که این فعالیت اقتصادی می‌تواند در آینده مشخص به دست آید (‏مثلا ۵ یا ۱۰ سال)‏. 

بنابراین، دید محصول، تصویری از مکانی است که این فعالیت اقتصادی می‌تواند در آینده مشخص به دست آورد (‏مثلا ۵ یا ۱۰ سال)‏. 

ارزش ها: 

ارزش‌ها و اصول اخلاقی از طریق استفاده از بازی‌هایی که بر تشویق دولت و موسسات تاثیر می‌گذارند، اصول و اصول را در برمی گیرند. برای ارتقای این ارزش‌ها، مدیران هر یک از بخش‌ها و سازمان‌های کشور نماینده این ارزش‌ها هستند. این ارزیابی‌ها، معیاری را برای واجد شرایط بودن برای پذیرش به سمت رهبری را مشخص می‌کنند. مدیران ارشد این شرکت‌ها را می توانند با هم‌کاری همکاران خود از طریق نشریات، سرمایه‌گذاری، مذاکرات و سرمایه‌گذاری در اجتماعات و جلسات آن‌ها ارتقا دهند. مدیران شرکت‌ها اجازه دارند تا به دنبال تصاویر، تایید، و فعالیت‌هایی باشند که می‌توانند به عنوان پایه‌های اصول اخلاقی و مراقبت شرکت تلقی می شوند.